Algemeen

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog is iemand die jou door middel van gesprekken, opdrachten en online begeleiding helpt om persoonlijke vraagstukken op te lossen waar je zelf, om wat voor reden dan ook, niet goed uitkomt. Het kan zijn dat je iets hebt meegemaakt wat je maar moeilijk een plek kunt geven. Het kan ook zijn dat je last hebt van spanning op je werk of dat je thuis piekert en prikkelbaar bent. Veel mensen die bij een psycholoog komen, zitten met gevoelens van angst of somberheid, of ze ervaren dat alles hen even teveel is. Misschien vind je het wel moeilijk om structuur in je leven te brengen of heb je studieproblemen door uitstel- en vermijdingsgedrag. Psychologen kunnen je bij al deze dingen helpen. Je kunt zelf een psycholoog kiezen die bij je past en je kan ook aan je huisarts vragen om een aanbeveling.

 

Wanneer schakel je de hulp van een psycholoog in?

Als je ervaart dat je al enige tijd niet lekker in je vel zit, is dat eigenlijk al genoeg reden om contact met ons op te nemen. Daarbij staat altijd voorop dat niets te gek of onduidelijk voor ons is. Je hoeft je nergens voor te schamen en je hoeft je nooit bezwaard te voelen om contact met ons te zoeken. In onze praktijk zien wij uiteenlopende problematiek en wij staan niet zo snel ergens van te kijken. We werken in onze praktijk vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is. We bespreken jouw persoonlijke situatie en verwachtingen. Daarna gaan we samen kijken naar een geschikte oplossing, waarbij we heldere doelen formuleren en regelmatig evaluatiemomenten inplannen. We verwachten van jou enige motivatie en openheid. Jij kunt van ons vertrouwen, transparantie en professionaliteit verwachten.

 

Wat moet je doen voordat je naar de psycholoog gaat?

Voordat je naar een psycholoog gaat, is het belangrijk om eerst bij je huisarts langs te gaan voor een verwijsbrief. Deze verwijsbrief is namelijk een voorwaarde voor vergoede zorg. De huisarts geeft afhankelijk van de aard en zwaarte van je klachten een indicatie voor milde klachten, lichte klachten, middelzware klachten en zware klachten. Milde klachten worden veelal opgelost door de praktijkondersteuner (POH) die aanwezig is binnen de huisartsenpraktijk. Bij lichte tot middelzware klachten krijg je een verwijzing voor de Basis GGZ, waar ook Praktijk GvR onder valt. Bij middelzware tot zware klachten krijg je een verwijzing voor de Specialistische GGZ. Je verwijsbrief neem je mee naar de psycholoog, vóór aanvang van het eerste behandelgesprek.

 

Hoe verloopt de behandeling?

Het eerste gesprek met de psycholoog is een kennismakingsgesprek waarin jij, geleid door gerichte vragen van de psycholoog, vertelt over wie jij bent, wat jouw omstandigheden zijn, waar je last van hebt en hoe je klachten zijn ontstaan. Er wordt tijdens het eerste gesprek op deze manier gewerkt om meer zicht te krijgen op je klachten (wat is er precies aan de hand?) en je hulpvraag (wat wil je in de behandeling bereiken?). Er kunnen ook vragenlijsten afgenomen worden om een vollediger beeld van je klachten te krijgen. Als je een klik voelt met de psycholoog en de werkwijze, kun je een vervolgafspraak maken. De behandeling verloopt daarna aan de hand van een behandelplan dat gericht is op het verbeteren van je klachten en het realiseren van je hulpvraag. Je werkt samen met de psycholoog naar jouw doelen toe door middel van gesprekken, opdrachten en online begeleiding. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten duurt een behandeling twee tot twaalf sessies. Langer behandelen is mogelijk, maar valt vaak buiten de zorgverzekering (zie tarieven en vergoeding). De laatste sessie is gericht op terugvalpreventie. De sessies duren 45 minuten. Aan het eind van iedere sessie (die afhankelijk van de klachten wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaatsvindt) wordt samen in overleg een afspraak gemaakt voor een vervolgsessie.

 

Welke behandelmethodes worden er gebruikt?

Meestal start de behandeling met uitleg (psychoeducatie) over hoe hoofd en lichaam elkaar beïnvloeden. Hiervoor worden praktische werkmodellen gebruikt die goed te begrijpen zijn.  Er wordt veel gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit houdt in dat de behandeling zich focust op het veranderen van gedachten (cognities) en gedrag om je klachten te verbeteren. Binnen de CGT wordt gebruik gemaakt van G-schema’s bij negatieve gedachten, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij nare of traumatische ervaringen en competitive memory training (COMET) bij een negatief zelfbeeld. Praktijk GvR werkt ook met e-health programma’s, waarbij begeleiding via internet plaatsvindt naast de reguliere behandeling. Mensen die dit graag willen, maar het lastig vinden om via internet een programma te volgen, kunnen hierin persoonlijk worden ondersteund.

 

Wat is de invalshoek?

Bij Praktijk GvR wordt niet alleen klachtgericht, maar ook oplossingsgericht gewerkt. Er is niet alleen aandacht voor de problemen en de klachten, maar ook voor de kwaliteiten en succeservaringen. Bij veel mensen is het geheugen waarin de negatieve ervaringen worden opgeslagen, sterk geactiveerd. Dit heeft invloed op je manier van kijken. Gebeurtenissen worden dan snel bekeken vanuit het oogpunt van wat er niet goed gaat of wat er nog allemaal mis kan gaan. Wat er wél mogelijk is en waar de oplossingen liggen, valt dan als het ware buiten je blikveld. Het activeren van het geheugen waar positieve ervaringen en succeservaringen liggen opgeslagen, kan een nieuw licht op het probleem of de klacht werpen. Vaak kunnen je kwaliteiten en successen een rol spelen in het overwinnen van je klachten of het beter leren omgaan met waar je last van hebt.