Over mij

Maak kennis met GZ-psycholoog Gerald van Rijsewijk

Mijn naam is Gerald van Rijsewijk en ik ben gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Dat word je, wanneer je na je studie psychologie of pedagogiek een vervolgopleiding tot GZ-psycholoog volgt. De GZ-psycholoog valt onder de wet op beroepen in de gezondheidszorg (BIG) en is terug te vinden in het BIG register. Zowel vanuit het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) als vanuit de BIG gelden diverse kwaliteitseisen die worden gesteld aan GZ-psychologen en hun praktijkvoering. Beide instanties hebben ook een tuchtregeling voor het indienen van klachten. Zo kun je er zeker van zijn dat je altijd een gedegen behandeling krijgt. Mijn behandelingen worden bovendien vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Cognitieve gedragstherapie

Ik heb mij in de afgelopen jaren verdiept in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze werkwijze sluit goed aan bij de diverse invalshoeken waar vanuit ik al jaren werk. CGT (www.vcgt.nl) is goed onderbouwd en veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Binnen de verschillende vormen van therapie staat CGT als bewezen effectief bekend  bij bijvoorbeeld angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen. Als verdere verdieping in de cognitieve gedragstherapie heb ik de cursus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) gevolgd. EMDR is effectief bij het behandelen van posttraumatische stress. Bovendien werkt de therapie ook goed bij andere nare ervaringen uit het verleden die niet direct traumatisch lijken, maar wel veel invloed op het huidige functioneren hebben. Omdat ik de kracht van positieve psychologie onderken, maak ik in mijn behandelingen graag gebruik van technieken uit Competitive Memory Training (COMET). Naast een focus op de dingen die niet goed gaan en die anders moeten, is het in de behandeling voor de balans namelijk ook belangrijk om stil te staan bij de positieve aspecten van je situatie en wat er allemaal wel goed gaat. 

De laatste jaren werk ik ook veel met Schematherapie, of elementen hier uit

Orthopedagoog

Naast GZ-psycholoog ben ik ook orthopedagoog. Het terrein van de orthopedagogiek beslaat problematiek op het gebied van leren, gedrag en opvoeding van kinderen en jongeren. Bij het behandelen van deze problematiek worden in de regel ook de ouders van het kind of de jongere betrokken. In het dagelijks leven ontwikkelen mensen allerlei soorten problemen op psychosociaal gebied. Vaak lossen zij deze problemen zelf op of krijgen ze hulp van anderen in hun directe omgeving. Soms vragen ze hulp aan een orthopedagoog, die als niet-belanghebbende op een onpartijdige manier advies kan geven. De orthopedagoog heeft vanuit zijn opleiding beschikking over vakkennis, vaardigheden en technieken die nodig zijn om problemen te analyseren en aan een oplossing bij te dragen.