Kosten

Zorgverzekering

Individuele psychologische hulp wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars voor vergoede zorg die binnen de basis geestelijke gezondheidszorg valt. Hiervoor heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Binnen de basiszorg kunnen 5 tot 12 sessies geboden worden. Is er meer nodig dan kan u via de huisarts door verwezen worden naar de specialistische GGZ. Wij declareren de zorg direct bij de zorgverzekeraar. Bij vergoeding door de zorgverzekeraar moet wel rekening gehouden worden met het eigen risico. Dit eigen risico geldt voor alle zorg waarvan gebruik gemaakt wordt in dat jaar zoals tandarts, fysiotherapie, medicijnen enz. Het eigen risico in 2016 is 385 euro.

Particulier

Zorg die niet vergoed wordt of particuliere vragen worden geboden tegen een uurtarief van 80 euro, of een inkomensafhankelijk tarief. Het laatste gebeurt in overleg. Voor bedrijven, instellingen of scholen wordt afhankelijk van de vraag een passend aanbod gedaan. Hier geld een uurtarief van 100 euro. Eventuele voorbereidings-, materiaal en reiskosten komen daar nog bij. Hier wordt een offerte voor gemaakt.

Advies, training en coaching

Voor advies/training aan scholen geldt een uur tarief van 100 euro. Naast direct contact worden eventuele voorbereidings- en reiskosten in rekening gebracht. Dit wordt in een offerte uitgewerkt. Voor supervisie of coachingsgesprekken geldt een tarief van 80 euro per uur.